veilig gevoel

Hoe creëer je een veiligheidsgevoel? En hoe is een veilig gevoel opgebouwd?

De mate waarin iemand zich veilig voelt is zeer individueel bepaald. Bij sommige mensen neemt het veiligheidsgevoel toe bij zichtbare maatregelen. Bij een ander zorgen de camera’s in een stadscentrum juist voor een onbehaaglijk gevoel, omdat diegene denkt dat het hier waarschijnlijk vaak onrustig is.

 Veiligheidsgevoel volgens psycholoog Maslov:

“Wanneer ons veiligheidsgevoel niet oké is, kunnen we niet komen tot ontwikkeling en groei.” Dat laatste hebben we nodig in verband met onze drang naar ontwikkeling en voortbestaan. We willen RENDEMENT, hiermee wordt onze behoefte aan veiligheid verklaart.

De maatregelen die je treft voor je veiligheid, komen voort uit het feit dat je het niet alleen veilig wilt hebben, maar zeker ook veilig wilt voelen. Je beveiligt omdat je het verlangen naar veiligheid voelt en niet om bijvoorbeeld het milieu te ontlasten. Zo zie je dat de ene persoon kiest voor een alarminstallatie om een veiliger gevoel te creëren terwijl de ander alleen de deur op slot draait.

Jouw veiligheidsgevoel is afhankelijk van de dreiging die je ervaart.

Zo kan het zijn dat je in een grotere stad (waar je veel dreiging ervaart) je extra oplet om je auto goed af te sluiten, terwijl je thuis (waar je je veilig voelt) dat af en toe vergeet…

Met veiligheid wil je iets zekerstellen.

Nou moet je ook niet doorslaan in het willen beheersen en controleren van je veiligheid. Veiligheid en onveiligheid zijn namelijk factoren die bij het leven horen. Als je teveel maatregelen neemt kan het gevoel van onveiligheid naar boven komen. Jouw geluk en zelfontplooiing worden daardoor negatief beïnvloed.

Als jou iets overkomt, houd  je daar doorgaans heel lang een onveilig gevoel aan over. Denk hierbij aan de situatie waarin er is ingebroken in je huis. Jouw veilige gevoel, jouw veilige thuishaven is dan voor een lange tijd verstoord.

Het is duidelijk dat ons veiligheidsgevoel wordt ontleend aan vertrouwen. Een incident leidt tot een lange verstoring van dat gevoel.

Om dit beter te begrijpen, is het belangrijk te weten welke factoren het gevoel van veiligheid beïnvloeden:

  • Invloed van je zintuigen
  • Emotie
  • Eerdere ervaringen en aangehoorde ervaringen
  • Denkbeelden
  • Beïnvloeding vanuit de omgeving

Deze factoren leiden tot een pakket maatregelen die met name:

  1. Waar nodig en gewenst zichtbaar aanwezig zijn
  2. En daar waar mogelijk niet zichtbaar aanwezig zijn
  3. Zo minimaal mogelijk en daarmee dus optimaal zijn
  4. Proactief zijn, zodat incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen

Het draait om het krijgen en behouden van je veiligheidsgevoel.

Door middel van eenvoudige tot ingenieuze maatregelen, creëer je een omgeving waar je je veilig in voelt. Laat je goed informeren over de maatregelen die bij JOU passen. Rekening houdend met de situatie, wensen en budget.

Hoe veilig voel jij je in je woon- en werkomgeving? Deel je ervaringen over situaties waarin je je onveilig voelde.

Laat een reactie achter